Vytrvalostní trénink

Cílem vytrvalostního tréninku je udržet nebo zvýšit tělesnou zdatnost pacienta.