Techniky dechové rehabilitace

Dechovou rehabilitaci by měl vždy indikovat ošetřující lékař a jednotlivé postupy a techniky dechové rehabilitace s pacientem provádí fyzioterapeut, který pacienta naučí sestavu cviků pro vykonávání domácího rehabilitačního programu.

a) Péče o dechový pohyb: Pro udržení nebo obnovu správného dechového pohybu lze využít dechová cvičení – např. dýchání přes sešpulené rty, cvičení na zvýšení rozvíjení hrudníku, brániční dýchání a techniky měkkých tkání, jejichž cílem je uvolnit svaly, kloubní spojení a vazivové tkáně. Reedukace dechového vzoru může být pomocí dechových cvičení bez dechových trenažérů nebo s dechovými trenažéry.

b) Usnadnění odkašlávání: Pro zlepšení posunu sekretu v dýchacích cestách a snadné odkašlání lze využít techniky dechové rehabilitace bez pomůcek nebo s dechovými pomůckami. Cílem drenážních technik je z dýchacích cest snáze odlepit, sesbírat a posunout sekret do velkých dýchacích cest, odkud už může být snadno odkašlán a odstraněn.

c) Trénink dýchacích svalů: Dýchací svaly je možné cíleně trénovat jako ostatní kosterní svaly. Trénink může být silový́ a vytrvalostní. Nejčastěji je trénink prováděný dýcháním proti odporu s využitím dechových trenažérů, který́ je v nádechu (trénink nádechových svalů) nebo ve výdechu (trénink výdechových svalů).

d) Vytrvalostní trénink: Pro vytrvalostní trénink je možné využít různé typy pohybových aktivit (dle zájmu pacienta) – nejčastěji je prováděn kontinuální nebo intervalový́ trénink na rotopedu, krosovém trenažéru, na chodícím pásu nebo v terénu (např. severská chůze).

e) Silový trénink: Silový trénink je zaměřen zejména na posilování svalů horních a dolních končetin. Nejčastěji se využívají činky nebo pružné pásy.

f) Senzomotorický trénink: Senzomotorický trénink je zaměřený na zlepšení rovnováhy a zlepšení dechové a stabilizační funkce (kombinace senzomotorického tréninku s dechovými technikami). Využívají se při něm různé typy cvičení, které mohou být prováděny v sedu, ve stoji a také v ostatních pozicích. Velmi často se při tomto tréninku používají různé labilní pomůcky.