Plicní rehabilitace představuje komplexní péči o pacienta s poruchami dýchání, na které se podílí
jednotliví odborníci

Plicní rehabilitace

Plicní rehabilitace představuje komplexní péči o pacienta s poruchami dýchání, na které se podílí jednotliví odborníci - zejména pneumolog, alergolog, praktický lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, nutriční specialista a sociální pracovník. Tato péče je založena na vstupním vyšetření a následné individualizované léčbě, která kromě farmakologické léčby zahrnuje i léčbu nefarmakologickou. Nefarmakologická léčba zahrnuje, ale neomezuje se pouze na edukaci, pohybovou léčbu a behaviorální změnu chování s cílem snížit výskyt symptomů onemocnění, zlepšit fyzickou a psychickou kondici osob s chronickým respiračním onemocněním. 

Mezi jednotlivé složky plicní rehabilitace patří:

a) Edukace: Během edukace je pacient seznámen s jeho onemocněním, s jednotlivými symptomy a s režimovými opatřeními. Pacient je instruován, jak má jednotlivé symptomy sledovat a jak lépe zvládat exacerbaci onemocnění (zhoršení svého onemocnění).

b) Rehabilitační léčba: U pacientů s poruchami dýchání zahrnuje techniky respirační fyzioterapie, cvičení síly (trénink svalů horních a dolních končetin) a pohybový́ trénink (vytrvalostní trénink, který́ je kontinuální nebo intervalový́). Rehabilitační léčba může probíhat ve formě individuální nebo skupinové terapie, během které se pacient naučí techniky pro usnadnění dýchání a odkašlávání a je instruován, jak má provádět pohybový́ trénink pro zvýšení tělesné zdatnosti. Terapie je vždy přizpůsobena aktuálnímu zdravotnímu stavu a jednotlivé složky rehabilitační léčby jsou indikovány dle pacientových obtíží.

c) Nutriční podpora: Je cílená na péči o výživu spojenou s optimalizací hmotnosti, aby se předcházela, minimalizovala, či zcela eliminovala rizika spojená s malnutricí (podvýživou), obezitou a nedostatečným přísunem základních živin.

d) Psychosociální podpora: Cílem psychosociální podpory je pomoci nemocnému lépe se vyrovnat s jeho onemocněním, její součástí je i pomoc s odvykáním kouření.

Rehabilitační léčbu nemocnému indikuje ošetřující lékař a pacient ji může absolvovat během hospitalizace v nemocnici, v odborných léčebných ústavech, během lázeňské léčby a během ambulantní léčby. Rehabilitační léčba je zaměřena na obnovu dechového vzoru, na usnadnění odkašlávání a na zvýšení celkové kondice pacienta. Mezi nejčastěji používané techniky, které se využívají během rehabilitační léčby, patří: techniky dechové rehabilitace, vytrvalostní a silový́ trénink a ostatní fyzioterapeutické postupy, které jsou individuálně přidávány dle aktuálního zdravotního stavu a dalších obtíží pacienta.