Péče o dechový pohyb: využití dechových trenažérů pro zlepšení nádechové a výdechové fáze dechového cyklu

Zpětná vazba na dechovém trenažéru (např. poloha válečku během výdechu, poloha míčku během výdechu, pohyb kuliček během nádechu) usnadní nemocnému kontrolu prováděného nádechu nebo výdechu dle typu zvolené dechové pomůcky.