Astma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jsou chronická zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest...

Plicní rehabilitace (RHB)

Astma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jsou chronická zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest doprovázená obstrukční ventilační poruchou. Astma bronchiale je definováno jako nevyléčitelné onemocnění, které je však možné v jeho průběhu plně kontrolovat.

Astma bronchiale je chronické zánětlivě alergické onemocnění dýchacích cest. Je charakterizované bronchiální hyperreaktivitou a doprovázeno obstrukční ventilační poruchou, která se spontánně nebo léčbou zcela upraví.

Astma bronchiale postihuje osoby všech věkových skupin po celém světě. V léčbě se nabízejí nové možnosti včetně protizánětlivé profylaxe, nové aplikační systémy, objasnění genetické úlohy, otázka vyléčitelnosti onemocnění, redukce zevních faktorů.

Chronickou obstrukční plicní nemoc lze chápat jako systémové onemocnění, které je výsledným stavem etiologicky různých chorob. Jednou z příčin tohoto stavu je zvyšující se počet kuřáků v rozvojových zemích, především u žen, znečištěné životní prostředí, stárnutí populace.

Plicní rehabilitace

Plicní rehabilitace představuje komplexní péči o pacienta s poruchami dýchání, na které se podílí jednotliví odborníci - zejména pneumolog, alergolog, praktický lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, nutriční specialista a sociální pracovník. Tato péče je založena na vstupním vyšetření a následné individualizované léčbě, která kromě farmakologické léčby zahrnuje i léčbu nefarmakologickou. Nefarmakologická léčba zahrnuje, ale neomezuje se pouze na edukaci, pohybovou léčbu a behaviorální změnu chování s cílem snížit výskyt symptomů onemocnění, zlepšit fyzickou a psychickou kondici osob s chronickým respiračním onemocněním. 

Techniky dechové RHB

Dechovou rehabilitaci by měl vždy indikovat ošetřující lékař a jednotlivé postupy a techniky dechové rehabilitace s pacientem provádí fyzioterapeut, který pacienta naučí sestavu cviků pro vykonávání domácího rehabilitačního programu.

a) Péče o dechový pohyb
b) Usnadnění odkašlávání
c) Trénink dýchacích svalů
d) Vytrvalostní trénink
e) Silový trénink
f) Senzomotorický trénink